Bible Study Slide Notes


  • discipleship 101

    Session 1: Understanding the Gospel     Slides | Worksheet

    Session 2: The Attributes of God            Slides | Worksheet

    Session 3: God's Word                             Slides | Worksheet

    Session 4: Prayer                                      Slides | Worksheet